สร้างแบรนด์อาหารเสริม ยังไง ? แนะนำวิธีเริ่มต้นจากศูนย์

เนื้อหาบทความ

สร้างแบรนด์อาหารเสริม ยังไง ? แนะนำวิธีเริ่มต้นจากศูนย์

เราอยู่ในช่วงยุคสมัยที่ทุกคนตื่นตัวใส่ใจเรื่องสุขภาพกายและจิตใจกันมากขึ้น และประเมิณจากสถาณการณ์แล้วกระแสนี้ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องแบบก้าวกระโดดขึ้นทุก ๆ ปี ในช่วงที่กระแสกำลังมาแรงแบบนี้คุณอาจกำลังคิดจะ สร้างแบรนด์อาหารเสริม ของตนเอง แต่จะเริ่มจากศูนย์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จแบบเป๊ะปังไม่มียอดตก


สร้างแบรนด์อาหารเสริม ของตัวเองนั้นดีอย่างไร

สร้างแบรนด์อาหารเสริม

การสร้างแบรนด์จึงไม่ใช่เป็นเพียงการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์เท่านั้นแต่ยังมีประโยชน์ด้านอื่น ๆ ด้วย 

1.ช่วยในเรื่องการออกแบบ

การทำแบรนด์นั้นเหมือนกับการสร้างอัตลักษณ์ตัวตนขึ้นมา หากคุณสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ขึ้นมาได้ ก็จะทำให้การออกแบบในส่วนต่าง ๆของสินค้าและบริการนั้นง่ายขึ้น รวมทั้งการสร้างคาแรกเตอร์พนักงานขาย และพนักงานในองค์กรก็จะมีมุมมองของการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

2.ทำให้เกิดภาพจำ 

ปัจจุบันมีตัวเลือกสินค้าหรือบริการมากมายในตลาดทำให้เกิดการขันขันระหว่างแบรนด์ที่สูง ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเลือกซื้อสินค้าจากภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการที่เห็นบ่อยตามช่องทางสื่อต่าง ๆ เพราะเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นั้น ๆ หากใช้ดีก็จะมีการบอกเล่าสู่กันฟังอีกต่อไป

3.สร้างมูลค่าของบริษัทและสินค้า 

เกิดการปฏิสัมพันธ์ส่งผลกับชื่อเสียงของบริษัท การที่แบรนด์ได้รอบการตอยรับที่ดีมากก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าของบริษัท ส่งผลให้บรษัทและพนักงานมีความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ เห็นได้ง่ายหากต้องการนำแบรนด์เข้าตลาดหลักทรัพย์ ทำให้เกิดกระแสผู้ลงทุนขึ้นมา หรือการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารก็เป็นเรื่องที่ง่ายดาย

4.เป็นตัวกำหนดให้พนักงานทำงานในเป้าหมายเดียวกัน

ทำให้ทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีเป้าหมายร่วมทางเดียวกัน ว่าองค์กรนั้นมีพฤติกรรมและอัตลักษณ์เป็นอย่างไร และจะได้สื่อสารไปยังลูกค้าอีกทอดหนึ่งกับลูกค้า และมีแนวทางในการปฏิบัติตน

5.ตีตลาดแตกไวขึ้น

เพราะการสร้างแบรนด์ทำให้สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายของสินค้า ทำให้นักการตลาดสามารถวางแผนการตลาดได้ง่ายขึ้นว่าจะโฟกัสเป้าหมายไปที่ใดและอย่างไร แตกต่างกับแบรนด์คู่แข่งในตลาดอย่างไร เพิ่มศัพกยภาพการขายและช่องทางให้กับแบรนด์มากขึ้น


นอกจากการสร้างแบรนด์จะทำให้เกิดความจงรักภักดีของผู้บริโภคหรือลูกค้าที่มีต่อแบรนด์แล้วยังทำให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าพร้อมจะปกป้องแบรนด์ด้วย หากเกิดปัญหาหรือวิกฤติใด ๆขึ้นกับสินค้าและบริการของแบรนด์


สร้างแบรนด์อาหารเสริมยังไงให้ประสบความสำเร็จ

สร้างแบรนด์อาหารเสริม

การจะสร้างแบรนด์ใดใด เงินทุน คือเรื่องหลักที่สำคัญและขาดไม่ได้ ผู้ผลิตควรมีเงินลงทุนการผลิต โดยกรรมวิธีแต่ละชนิดมีขั้นต่ำในการผลิตเท่าใด จากนั้นก็เป็นเงินลงทุนค่าดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นค่าพัฒนาวิจัยสูตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ ค่าจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ค่าขึ้นทะเบียนกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ต้องเตรียมให้พร้อม นอกจากนี้ เงินทุนการตลาดและการจัดสื่อสิงพิมพ์ ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ การตลาด การประชาสัมพันธ์ ทำื่อออนไลน์ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นนั้นเริ่ม 300,000 บาทตามสเกลที่ผู้ผลิตได้คิดค้นไว้ จากนั้นควรมีสำรองในด้านการจ้างงานหรือเช่าหน้าร้าน ออกบู๊ตไว้แต่เนิ่นๆ ทีนี้เราก็สะสมเงินทุนที่คาดประมาณไว้ ก็เหลือแต่การลงมือทำค่ะ ซึ่งจะให้ทำอย่างไรให้แบรนด์อาหารเสริมของตนประสบความสำเร็จ ทางเรามีแนวทางแนะนำดังนี้

 • ตั้งจุดมุ่งหมาย

สิ่งที่สำคัญในการเริ่มต้นเลยคือต้องถามตัวเองว่าเราต้องการทำสิ่งใด รูปแบบไหน มีจุดมุ่งหมายให้สำเร็จในทิศทางไหน ทุกอย่างต้องมีการวางแผนหนึ่งและต่อด้วยแผนสำรองในทุก ๆ เรื่อง หากคุณไม่แน่ใจอาจจะต้องจ้างนักการตลาดเข้ามาช่วยเหลือในด้านนี้

 • วางแผนแบรนด์อย่างคร่าว ๆ 

เมื่อตั้งจุดมุ่งหมายแล้วเราควรศึกษาผลิตภัณฑ์อย่างจริงจัง และดูกระแสว่าผลิตภัณฑ์ตรงใจกับกลุ่มเป้าหมายไหน ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในเชิงลึก คุณภาพกับงบที่เรามีสอดคล้องกันหรือไม่ เจาะการตลาดหรือยิงแอดในช่องทางใดจึงจะเหมาะสมเวลา engagement  และอื่นๆ อีกมากมายระหว่างดำเนินการ

 • ตั้งเป้าหมายลูกค้า

เพศ ช่วงกลุ่มอายุ กลุ่มที่สนใจประเภทต่าง ๆ สินค้าของเรานั้นต้องการจะขายเพื่อใคร ให้ใคร ราคาที่เหมาะสมแต่ละช่วงวัย ลูกค้าแต่ละกลุ่มนั้นจะเป็นตัวกำหนดสูตรความต้องการของอาหารเสริมชนิดนั้น ๆ การออกแบบผลิตภัณฑ์ควรทำอย่างไรจึงดึดดูดความสนใจของลูกค้ากลุ่มนี้ 

 • ติดต่อโรงงานผลิต

โรงงานผลิตอาหารเสริมนั้นช่วงในตอนนี้มีมากมายราวกับดอกเห็ด ทางที่ดีควรติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ขาย ตรวจสองความน่าเชื่อถือว่าโรงงานหรือบริษัทนั้น ๆ จดลงทะเบียนถูกต้องหรือไม่ ได้มาตรฐานความปลอดภัยมากแค่ไหน และลงไปดูโรงงานของจริงก่อนตัดสินใจลงทุนกับโรงงาน

 • พัฒนาสูตรเฉพาะ

เป็นจุดขายที่แข็งแกร่งของแบรนด์และเป็นที่จดจำของลูกค้า สร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้โดดเด่น แตกต่างจากแบรนด์เสริมอาหารอื่น ๆ โดยเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก อิงจากนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อเพิมศักยภาพของผลิตภัณฑ์ยิ่งขึ้น อาจจะมีการร่วมมือกับพันธมิตรอื่น เช่น กลุ่มศึกษาสมุนไพร โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความมั่นใจและแตกต่างจากแบรนด์อื่น ๆ มีงานวิจัย สามารถนำมาต่อยอดในเชิงพาณิชได้จริง

 • ออกแบบบรรจุภัณฑ์

ในช่วงระหว่างรอพัฒนาสูตรสินค้า เราใช้เวลามช่วงนี้ในการออกแบบโลโก้ บรรจุภัณฑ์ และคำโฆษณาเพื่อสร้างจุดเด่นให้กับสินค้า สีสันแบบไหนที่เข้ากับเรื่องราวของแบรนด์หรือเล่นสีกับจิตวิทยาของความต้องการ หรือสีอาจจะมูเตลูหรือเปล่า ฟ้อนต์ การจัดวางการตัวอักษรและภาพ ให้สินค้าอยู่ในบรรจุรูปแบบใด เจลใส แคปซูล ผง บรรจุอยู่ในรูปแบบสะดวกกกาได้ไหม หรือต้องใส่ในภาชนะใหญ่สำหรับทานในชีวิตประจำวัน ศึกษาลูกเล่นบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ในสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์กลุ่มเป้าหมายของเรา

 • ขั้นตอนการผลิต

โรงงานที่รับผลิตอาหารเสริมหากเราใช้บริการโรงงานเหล่านั้นเราควรที่จะเข้าไปดูขั้นตอนการผลิตได้ด้วยตนเอง เพื่อควบคุมคุณภพของสินค้าอย่างสมำเสมอ อีกทั้งดูของจริงหน้างานว่ามีความสะอาดสอดคล้องกันหรือไม่

 • วางแผนการตลาด

ในรูปแบบตลาดเดิม ๆ โดยใช้เน็ตไอดอลนั้นอาจจะเห็นได้ทั่วไป เพราะกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้มีความน่าเชื่อถืออีกต่อไปเมื่อเทียบกับคนในกระแสสังคมมีการใช้จริง ที่มีแฟนคลับกลุ่มย่อยหาก ใช้กลุ่ม Micro Influlencer สินค้าอาจจะถั่วถึงทุกคนและแมสขึ้นมาดูเป็นทางออกที่ดี นอกจากโฆษณาแล้วต้องมีการวางแผนการขายสินค้า หากสินค้าไม่ตรงตามเป้าหมายควรทำอย่างไร แต่ละสูตรควรลดการผลิตลงหรือปรับการผลิตให้มากขึ้นอย่างไร 

 • ทดลองใช้

การทดลองนั้นสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ทราบผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ว่าได้ตามที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกนัยหนึ่งก็เป็นการปรับเปลี่ยนสูตรไปตามความเหมาะสม ปรับรสชาติ ขนาด โดส รูปร่างที่สร้างสรรค์แต่สามารถใช้ได้จริงด้วย

 • โปรโมทสินค้า

การที่จะทำให้สินค้าเป็นที่รู้สึก สื่อโซเชียลนั้นเป็นตัวเอกที่ครอบคลุมอยู่ในกำมือของทุก ๆ คน ไม่ว่าจะเป็น facebook instagram twitter tiktok การที่เรารู้กลุ่มผู้ใช้ในช่องทางโซเชียลต่าง ๆ นั้นยิ่งได้เปรียบถ้าเราจะยิงแอดโฆษณา โดยต้องรู้ช่วง engagement การใช้งานเพื่อเปิดการมองเห็นของกลุ่มลูกค้า

 • การบริการการขาย

ไม่ว่าจะก่อนขายหรือหลังขายต้องสร้างความเชื่อมั่นและเป็นมิตรผ่านทางการบริการ ไม่ว่าสินค้าจะดูแค่ไหน แต่การบริการตั้งแต่การตอบรับลูกค้า การขนส่งหรือระบบหลังใช้งาน ทุกข้อคิดเห็นของลูกค้าคืออีกปัจจัยที่ผลิตภัณฑ์ของคุณจะได้กลับมาปรับปรุงรูปแบบ เกิดการเติบโตและพัฒนาไปอีกก้าวขั้น 

 • วางแผนต่อยอด

เมื่อผลิตภัณฑ์ได้ออกวางขายแล้ว การต่อยอดเพื่อรองรับกลุ่มใหม่ ๆ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ย่อมเป็นส่วนที่สำคัญมาก ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้มีแผนการรองรับในการดำเนินการต่างๆเพื่อให้แบรนด์มีความก้าวหน้า เช่น รูปแบบผงอัดเม็ดรับประทานยากไป อาจจะลองทำแบบฟู่ผสมกับน้ำเคลมกับข้อประโยชน์ในรูปแบบใหม่ หรือไม่ชอบลักษณะเหมือนยามากเกินไป ก็ทำในรูปแบบขนมขบเคี้ยวเยลลี่ หรือลูกอม เป็นต้น 


จากการแนะนำเบื้องต้นคุณพอจะได้คำตอบและมองภาพโดยรวมออกว่าธุรกิจควรไปในทิศทางไหน ในยุคดิจิตอล คนรักสุขภาพมีทางเลือกมากมายเพราะแบรนด์อาหารเสริมออกสู่ตลาดสดใหม่ในทุก ๆ วัน การที่ผู้ประกอบการประสบความสำเร็จในธุรกิจอาหารเสริมต้องมีการเตรียมตัวอย่างดีเยี่ยม คอยอัพเดทสถานการณ์เทรนดี้ต่าง ๆ ให้หลากหลายทั้งตลาดภายในประเทศและนอกประเทศ เมื่อเรารู้ไวการตลาดของเราก็จะยิ่งนำเทรนก่อนใคร นอกจากนี้การขยัน มีความอดทน มีพาร์ทเนอร์ที่ดีคอยสนับสนุนคุณ ก็จะช่วยผลักดันให้แบรนด์ของคุณเป็นที่รู้จักมากขึ้น อีกทั้งทำทุกขั้นตอนอย่างมีจริยธรรม ศีลธรรมและอยู่ภายใต้กฏหมาย แบรนด์ของคุณก็จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้ไม่ไกลเกินเอื้อม


แหล่งที่มา

How to Start a Supplement Business in 8 Steps

How to Start Your Own Private Label Dietary Supplement Brand

4 Steps to Starting Your Own Health Supplement Brand

Facebook
Twitter
Pinterest