สร้างแบรนด์ตัวเอง ไม่ใช่เรื่องง่าย รวม 7 ปัญหา ที่เจ้าของแบรนด์อาจเจอ

สร้างแบรนด์ตัวเอง ไม่ใช่เรื่องง่าย รวม 7 ปัญหา ที่เจ้าของแบรนด์อาจเจอ

สร้างแบรนด์ตัวเอง ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าผู้ประกอบมองข้ามข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆก็อาจจะมีปัญหาใหญ่ตามมาภายหลัง7ปัญหาที่ต้องเตรียมรับมือที่อาจเกิดขึ้น