ขั้นตอนการสร้างแบรนด์ กับโรงงานรับจ้างผลิตอาหารเสริม ครีม เครื่องสำอาง

เนื้อหาบทความ

ก่อนติดต่อโรงงานรับจ้างผลิตเพื่อสร้างแบรนด์ ควรเตรียมตัวอย่างไร?

ขั้นตอนการสร้างแบรนด์ กับโรงงานรับจ้างผลิตอาหารเสริม ครีม เครื่องสำอาง

เจ้าของแบรนด์สินค้า ต้องรู้ว่าจะวางตำแหน่งสินค้าของตัวเองในตลาดอย่างไร ต้องรู้เป้าหมาย จะได้กำหนดทิศทางถูก มีการวางแผนธุรกิจ วิเคราะห์การตลาด อาจใช้เครื่องมือ STP (Segmentation แบ่งสัดส่วนตลาด, Targeting วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย, Positioning สร้างจุดยืนของคุณ) ตลอดจน รู้เขา รู้เรา นั่นคือ รู้ความต้องการของตัวเอง มีการพิจารณาเลือกโรงงานที่จะจ้างผลิตสินค้า และมีการปรึกษาหารือก่อนทำการผลิต โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. เจ้าของแบรนด์รู้ความต้องการของตัวเอง นำเงื่อนไขความต้องการของตัวเอง ด้านเป้าหมายการตลาดในการสร้างครีม แบรนด์ของตัวเอง ลักษณะเด่นของสินค้าที่ต้องการ คุณสมบัติ คุณภาพของสินค้า กลุ่มเป้าหมายการตลาดของตัวเองคือลูกค้ากลุ่มไหน ตลอดจนเงินทุนที่มี เพื่อคาดคะเนความเป็นไปได้ในเบื้องต้นว่า ด้วยเงินทุนที่มีอยู่สามารถผลิตสินค้าในมาตรฐานที่ต้องการได้หรือไม่ จำนวนเท่าไหร่ ก่อนที่จะนำข้อมูลไปทำความตกลงกับโรงงานที่รับผลิต เพราะหากสิ่งที่คิดกับเงินลงทุนที่มี แค่คิดเองก็เป็นไปไม่ได้แล้วว่าจะมีใครรับผลิตสินค้าให้ ก็ล้มเหลวตั้งแต่ต้น ดังนั้น นักธุรกิจที่ต้องการผลิตสินค้าแบรนด์ของตัวเอง ต้องรู้ถึงข้อจำกัดของตัวเอง ต้องมีการวางแผนธุรกิจคร่าวๆ ก่อน
  2. พิจารณาเลือกโรงงานที่จะจ้างผลิตสินค้าเพื่อสร้างแบรนด์ เมื่อรู้เราแล้ว ต่อไปคือรู้เขา การจะเลือกโรงงานผลิตจำเป็นต้องดูรายละเอียดว่า โรงงานที่จะเลือกนั้นจะสามารถตอบสนองความต้องการตามที่กำหนดไว้ได้หรือไม่ เช่น หากต้องการครีมมีคุณภาพที่เจาะจงรายละเอียด ต้องมีการวิจัยคุณสมบัติของทั้งวัตถุดิบส่วนผสมหรือไม่ หากต้องการให้มีรายละเอียดในส่วนนั้นก็จำเป็นต้องเลือกโรงงานที่มีนักวิจัยพัฒนาอย่างถูกหลักการ และต้องรู้ว่า โรงงานผลิตครีมที่สามารถทำสินค้าให้ได้อย่างที่ต้องการและถูกต้องในองค์ความรู้ ย่อมมีค่าใช้จ่ายสูงตามมาเช่นกัน
  3. เจ้าของแบรนด์และโรงงานรับจ้างผลิต ต้องปรึกษาหารือก่อนทำการผลิต เมื่อเลือกโรงงานที่มีคุณสมบัติตามต้องการได้แล้ว จึงนำวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ต้องการเข้าปรึกษาหารือกับนักวิจัยของโรงงานที่ผลิตสินค้า เพื่อหาจุดลงตัวทั้งในเรื่องส่วนผสม ข้อตกลงเรื่องต้นทุน รายละเอียดที่ต้องการให้โรงงานดำเนินการให้ ซึ่งหมายรวมถึงแพ็กเกจจิ้ง การขอ อย. ฯลฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับเงินลงทุนที่เจ้าของแบรนด์ต้องการเช่นกัน หรือจะจ้างผลิตอย่างเดียว บางเรื่องขอดำเนินการเองก็ได้เมื่อตัดสินใจแล้วก็ให้เริ่มต้นจากการหาโรงงานรับผลิตครีม เครื่องสำอางที่เราสนใจและชอบ แต่โรงงานผลิตจะต้องเป็นโรงงานที่มีการรับรองมาตรฐาน GMP รับรองจาก อย. เพื่อเป็นการลดโอกาสเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้น 

ขั้นตอนการสร้างแบรนด์ เมื่อติดต่อโรงงานรับจ้างผลิต 

ขั้นตอนการสร้างแบรนด์ เมื่อติดต่อโรงงานรับจ้างผลิต 

ขั้นตอนการสร้างแบรนด์กับโรงงานรับจ้างผลิตอาหารเสริม ครีม เครื่องสำอาง โดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. พูดคุย สอบถามความต้องการของว่าที่เจ้าของแบรนด์ ว่าต้องการสินค้าแบบไหน ประเภทอะไร อยากให้มีคุณสมบัติพิเศษอะไรบ้าง ซึ่งในขั้นตอนนี้ ทางโรงงานรับผลิตอาหารเสริม ครีม เครื่องสำอางจะนำไปพัฒนาสูตร และตัวอย่างให้เจ้าของแบรนด์ทดลอง
  2. ทางโรงงานจะให้คำแนะนำปรึกษา เรื่องคอนเซปแบรนด์ คอนเซปผลิตภัณฑ์ ในขั้นตอนนี้ หากใครมีทีมงานออกแบบ ทางโรงงานรับผลิต จะให้ฝ่ายออกแบบมาช่วยกันเสนอไอเดีย และบรีฟสรุป แพคเกจจิ้ง ทำให้เรสามารถเห็นภาพคอนเซปของผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปทำการตลาดต่อ
  3. ทำสัญญาการผลิต ซึ่งก่อนจะถึงขั้นตอนนี้ ทางโรงงานจะแจ้งขั้นต่ำในการผลิต ซึ่งหากตกลงก็ทำสัญญาการจ้างผลิต และจ่ายมัดจำครึ่งแรกในการผลิต
  4. โรงงานดำเนินการผลิต ตามสูตรที่ทางเจ้าของแบรนด์ต้องการ พร้อมทั้งดำเนินการทำแพคเกจจิ้ง จนออกมาพร้อมขายได้
  5. ดำเนินการยื่นจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ อาจใช้ระยะเวลาดำเนินการ 30 วันไปจนถึง 2 เดือน
  6. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ จากทางโรงงานรับผลิต สู่มือเจ้าของแบรนด์ พร้อมขายได้ทันที

ทั้งนี้ บางโรงงานรับผลิตอาหารเสริม ครีม เครื่องสำอาง ก็จะมีบริการเสริมเพิ่มเติมในขั้นตอนการสร้างแบรนด์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของแบรนด์ เช่น บริการเรื่องการโปรโมตการตลาด การติดต่อหาพรีเซนเตอร์ การติดต่อวางผลิตภัณฑ์ในห้างชั้นนำ เป็นต้น ซึ่งหากเจ้าของแบรนด์เลือกใช้ตัวช่วยหรือบริการที่ทางโรงงานรับผลิตที่มีบริการเพิ่มเติม เจ้าของแบรนด์ก็จะสามารถติดต่อโรงงานรับผลิตเพื่อสร้างแบรนด์ได้จบในที่เดียว โดยไม่ต้องยุ่งยากและเสียเวลา

อ้างอิง :

Facebook
Twitter
Pinterest