BriteSkyเซรั่มเฉพาะบุคคล

Screen Shot 2018-12-26 at 8.05.17 PM

ด้วยเพศ อายุ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการดูแลผิวของเราเอง ทำให้สภาพผิวของแต่ละคนแตกต่างกันไป ดังนั้นผิวควรได้รับการปรณนิบัติอย่างเหมาะสมพอดีกับผิวในขณะนั้นๆ ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป โดยมีเป้าหมายเพื่อสุขภาพผิวที่ดี สมกับวัย

BriteSky เป็นเซรั่มเพียงหนึ่งเดียวที่ปรับสารออกฤทธิ์ให้เหมาะสมกับสภาพและปัญหาผิวของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ และจะมีการปรับไปเรื่อยๆตามสภาพผิวที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เปรียบเสมือนการสั่งตัดเสื้อผ้าเฉพาะตนเอง จะใส่แล้วพอดีกว่าเสื้อผ้าที่ผลิตตามไซส์มาตรฐาน และเมื่อเวลาผ่านไปเราอาจจะอ้วนขึ้นบ้าง ผอมลงบ้าง ก็ต้องปรับเปลี่ยนขนาดของเสื้อผ้าไปตามสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป

การสั่งผลิตเซรั่ม สามารถกระทำได้ 2 วิธี

1.กรอกแบบสอบถามทางด้านซ้าย และจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อเข้าไป

2.เดินทางมาที่โชว์รูมดอนเมือง เพื่อรับการตรวจสภาพผิวฟรี และสั่งผลิตเซรั่มตามความต้องการ